Link til ortofotoet (www.vd.dk)

Kom og kig ind på vejdirektoratets hjemmeside og se luftfotos fra hele strækningen.

http://kortinfo.vd.dk/?profile=e5110

Med klik på "ortofoto" ses hele strækningen.